Nu blir det lag på framgång!

Vill du bli ett Good to Great-företag?
 
Ny lagstiftning skapar möjligheten!

Kom på föreläsning 16/3 eller 17/3 - se nedan!
 
Vissa arbetsgivare får säkert rysningar av obehag när nya föreskrifter om arbetsmiljö träder i kraft. Jag var på en mycket intressant föreläsning på ICF:s möte igår där Anna Sanderoth Vilkas beskrev den senaste före-skriften som en variant av Jim Collins bästsäljare ”Good to Great”. Här finns egentligen samma budskap om än i annan form. Eller i vilken annan
ledarskapslitteratur som helst, för den delen.
 
I stora drag handlar om det om samtal, transparens och delaktighet. Tydliga mål, värderingar och prioriteringar. Precis sådant som kompetenta ledartränare, coacher m.fl. erbjuder utbildning i och stöd till.

Här följer några citat ur ”Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om organisatorisk och social arbetsmiljö”, vilka träder i kraft 2016-03-31.
 
§6 Kunskaper
”Allmänna råd: Ett sätt för arbetsgivaren att tillföra kunskaper är att ge utbildning, gärna för chefer, arbetsledare och skyddsombud tillsammans. Det underlättar för chefer och arbetsledare när även skyddsombuden har motsvarande kunskaper. Utbildning kan ges av företagshälsovård eller annan resurs med kompetens inom området.”
 
§7 Mål
”Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna möjlighet att medverka i arbetet med att ta fram målen och se till att arbetstagarna känner till dem.”
 
§10 Arbetsbelastning
”Det är viktigt att arbetsgivaren tar hänsyn till arbetstagarnas olika förutsättningar när det gäller att kommunicera.”
 
§11 Arbetsbelastning
”Det är viktigt att arbetsgivaren skapar förutsättningar för arbetstagarna att uppmärksamma arbetsgivaren på särskilt påfrestande arbetsförhållanden.”
 
§13 Kränkande särbehandling
”Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling.”

Så kanske är det hög tid att införa och utbilda i Coachande Ledarskap? Erbjuda era chefer en egen coach så att de själva OCH deras medarbetare blir mer lyhörda, öppna och inkluderande? Ge medarbetare möjligheten att utforska och tydliggöra sina personliga värderingar, vilket är så stark kopplat till ökat engagemang i arbetet?

Kom på vår kostnadsfria inspirationsföreläsning på Kungsholmstorg 10 i morgon onsdag 16/3 17.30 eller torsdag morgon 17/3 07.30 om hur vi kan skapa högre engagemang, bättre prestationer och ökad lönsamhet. Anmäl dig och en kollega till info@framgangare.se.
 
 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

-

Bloggarkiv

Etikettmoln