Vad säger forskningen och annan expertis om hur vi skapar bestående förändring?

De senaste 10-15 årens hjärnforskning har gett oss 90%
av det vi känner till om hjärnan – The Decade of the Brain.
Idag finns kunskap som näringslivet inte får missa!

Med kunskap om hjärnan och hur vi påverkar vårt sätt att tänka, känna och göra blir utvecklingsinsatsen mer hållbar. När hela kroppen med alla sinnen engageras, skapas en förståelse i hela "systemet" människan.

På företagsmarknaden dyker det upp seminarier och kurser i ”Corporate mindfulness”, ”Neuroleadership” och ”Brain business”. På träningsarenan långsamma träningsformer som Yoga, Pilates och Organic Bodywork.

Vi verkar längta efter balans, helhet och hållbarhet och kommunikologer ser sambanden: Vi behöver koppla ihop kroppen med knoppen och skapa ett välmående system.