https://h24-original.s3.amazonaws.com/193514/22684030-R3IT8.jpg
 

2016

Vi tackar alla våra kunder, samarbets-partners och leverantörer för ett givande och lärande 2016. Nu ser vi fram emot nya spännande äventyr under 2017. 
Under nästa år deltar vi i ett utbild-ningsprogram för Judith E. Glaser i Conversational Intelligence.
Rubriken "Leverage the Power of Neuroscience to Create Impactful Coaching Conversations that Change the World" bådar gott!


Vad vill du utveckla under 2017?

 
Hur vill du avsluta 2016 och starta 2017?


”Det är aldrig för sent att få en lycklig barndom” är det någon som har sagt. Och det är inte heller för sent att skapa en arbetsplats som präglas av trygghet, glädje och goda prestationer.
 
Ge dina medarbetare en inspirerande föreläsning om hjärnan, utvecklande individuella möten med en professionell coach eller - varför inte - en kraftfull värdeskapande process för hela teamet i julklapp!
 
Allt detta och mycket annat hittar du i Framgångares julklappssäck.

Boka ett möte före 25/11 så får du 10% rabatt på alla våra produkter.
 

Nu har ännu fler fantastiska människor testat verktyget ValuesOnline på vårt seminarium om personliga värderingars kopplingar till engagemang. Intressanta samtal, nya insikter och många tankar om vilken nytta detta kan göra i våra företag och organisationer.

Hör av dig om du blir nyfiken!

Framgångare goes Mallorca.

Leading with your Brain in Mind

Utforska och tydliggör personliga värde-ringar med hjälp av verktyget ValuesOnline.
”Hjärnkunskap”: bli smartare på dig själv.
Neuroexercise och vandring stod på schemat under 4 intensiva och härliga dagar med 14 kvinnor från Europa och USA.
 
Sagt om kursen:

  • Intressanta diskussioner och mycket lärande!
  • Very well organized course. A very exclusive, special personal experience.
  • An amazing time to re-evaluate, realize and refocus. Thank you!
  • Great beginnning of a renewed focus on myself and my values.

Nu har du möjligheten att delta på vårt seminarium om hur medvetenhet om personliga värderingar driver engagemang och ökar prestationer. Du får även testa verktyget ValuesOnline.

De nya tillfällena är kvällen den 9/11 och morgonen den 10/11. Inbjudan där du kan läsa mer och anmäla dig, hittar du via länken nedan. Hoppas att vi ses!

 

Framgångares seminarier om personliga värderingars koppling till engagemang i arbetet har nu genomförts. Många intressanta möten med deltagare som hade mycket spännande att tillföra i form av frågor, reflektioner och berättelser. På agendan var bl.a. att testa ValuesOnline som är ett effektivt verktyg för att fånga upp personliga värderingar till en medveten nivå. Vi jobbade i par eller triader där varje person berättade om värderingar som för just dem har en mycket stor och ibland till och med en avgörande betydelse i deras liv. Som påverkar dagliga prioriteringar, val och beslut.
Här är några av deltagarnas reflektioner om vilken nytta den här typen av värderingsarbete kan ha för individer, team och organisationer:
 
”För att förankra företagsvärderingar kan man ge medarbetare chansen att upptäcka sina. Då kan de göra egna kopplingar till företagets värderingar och välja hur de vill förhålla sig till dem. Positiva kopplingar leder till ett högre engagemang, medan mer negativa kan leda till att de söker sig någon annan stans där de kommer mer till sin rätt.”
 
”I ett team kan det leda till ökad förståelse för varandra, trovärdighet och förtroende.”
 
”Det kan vara ett viktigt verktyg vid rekrytering. Många arbetssökande efterfrågar företagets värderingar idag när de söker jobb, men de är inte alltid så medvetna om sina egna”.
 
”Det kan leda till att man ökar på dosen reflektion, att känna efter. Inte bara köra på.”
 
"Man kan sätta ihop teammedlemmar och fördela uppgifter lättare när energi frigörs och styrkor synliggörs."

 

After Work       24/8 eller 29/8 kl  17.30 (seminarium 18.00-20.00)
Before Work    25/8 eller 30/8 kl  07.30 (seminarium 08.00-10.00)

Kungsholmstorg 10, 1 tr.
(Allez! på dörren) 

Ta gärna med en vän/kollega. Ange namn och mailadress i anmälan.
Vi bjuder på kaffe/dryck och frukt.

Anmälan längre ner på sidan!
 

Personliga värderingar driver engagemang

Utforska och upptäck din personliga värdegrund med hjälp av kartläggningsverktyget ValuesOnline. I vår återkopplingsprocess blir dina egna livsberättelser tydliga och du får en ökad förståelse för vad som är riktigt viktigt för dig och varför, vilka dina drivkrafter är och vad du får energi av och engagemang att sträva mot. Att lära känna sig själv på ett djupare plan visar sig mer och mer nödvändigt för att leda andra i dagens och morgondagens organisationer. Vi vill följa dem som är trygga, tydliga och trovärdiga.

Kanske är detta nästa steg för dig, din arbetsgrupp, ditt företag?

Välkommen till ett seminarium om värderingar där du får ett smakprov på verktyget ValuesOnline och en möjlighet att börja utforska din egen personliga värdegrund. Mer praktisk information kommer vid anmälan.

Arbetsmiljöverket larmar om ökande ohälsotal och vill med en uppdaterad arbetsmiljöföreskrift lyfta arbetsgivarens ansvar för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Med engagerade medarbetare kommer vi långt i arbetet mot en mer hälsosam arbetsplats! 

Citat från kunder som arbetat med verktyget ValuesOnline:

"Programmet var nyttigt för min ledningsgrupp och samtliga medlemmar har kommit betydligt närmare varandra, eftersom vi vet mer om varandra, så enkelt är det!"
Joakim Fond, VD Hydac.

"Det blev tydligt för mig att det är viktigt att utgå från mina värderingar, viktigare än jag trott. Det har därmed blivit lättare att fatta beslut och lättare att vara tydlig. Jag har också ökat mitt mandat genom att vara tydlig och orädd. Det är tydligt att allt hänger ihop. Att det inte längre handlar om att spela en roll. Jag har fått bättre självkänsla både i yrket och privat genom att jag tagit tag i saker. Jag har tydligare fokus på målen, bättre struktur i tankar och planering. Jag får mer gjort, mindre snack – mer verkstad." Kommunalpolitiker.
 

Läs om hur Petter Stordalen använder sig av modellen ”triple bottom line philosophy”. Hur han som ledare är tydlig med, för sina 13 000 anställda, att var och en av dem förväntas bidra. Att det ska det löna sig att ta ansvar och tänka nytt, framför att sitta still och inte riskera att göra fel.
 
Det ska löna sig att tänka. Det lönar sig med tankar som föder nya tankar, som föder nya…..osv.
 
Vi på Framgångare vill önska dig en fortsatt trevlig sommar med tid för reflektion. Den värdefulla tiden där du tryckt på paus för hjärnan, som ger möjlighet att ta hand om nya tankar, vilka kanske kan bli ditt bidrag till en bättre värld. För i en bättre värld är det vår sanning att det är roligare att leda, både sig själv och andra och framför allt ger det oss  en chans att vi får göra det ett längre tag framöver!

Klicka här och läs artikeln i Chef!
 

Då var vi äntligen klara med vår nya logotyp, hoppas ni gillar den lika mycket som vi. Nytt är färg och form.
Oförändrat är hjärnan som är precis så som den är på riktigt, ingen förändring genom tiderna. Reagerar på samma hot och belöningar. Är primitiv. Det är omständigheterna som förändrats. Så Framgångare är ”same same but different.” Vi vill skapa framgångsrika, individer, grupper och organisationer  som är trygga, tydliga och trovärdiga i vår föränderliga värld.

Vi vill även passa på att välkomna våra nya kunder. Hoppas att ni ska bli nöjda!

Läs Maria Backmans artikel i GP från början av året. Du som arbetar förebyggande ur ett hälsofrämjande perspektiv ser det säkert som självklart att varva arbete med motion. Du som ännu inte gör det - hur skulle det kunna gå till i din organisation? En liten insättning varje dag kan göra stor skillnad.

Vill du bli ett Good to Great-företag?
 
Ny lagstiftning skapar möjligheten!

Kom på föreläsning 16/3 eller 17/3 - se nedan!
 
Vissa arbetsgivare får säkert rysningar av obehag när nya föreskrifter om arbetsmiljö träder i kraft. Jag var på en mycket intressant föreläsning på ICF:s möte igår där Anna Sanderoth Vilkas beskrev den senaste före-skriften som en variant av Jim Collins bästsäljare ”Good to Great”. Här finns egentligen samma budskap om än i annan form. Eller i vilken annan
ledarskapslitteratur som helst, för den delen.
 
I stora drag handlar om det om samtal, transparens och delaktighet. Tydliga mål, värderingar och prioriteringar. Precis sådant som kompetenta ledartränare, coacher m.fl. erbjuder utbildning i och stöd till.

Här följer några citat ur ”Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om organisatorisk och social arbetsmiljö”, vilka träder i kraft 2016-03-31.
 
§6 Kunskaper
”Allmänna råd: Ett sätt för arbetsgivaren att tillföra kunskaper är att ge utbildning, gärna för chefer, arbetsledare och skyddsombud tillsammans. Det underlättar för chefer och arbetsledare när även skyddsombuden har motsvarande kunskaper. Utbildning kan ges av företagshälsovård eller annan resurs med kompetens inom området.”
 
§7 Mål
”Arbetsgivaren ska ge arbetstagarna möjlighet att medverka i arbetet med att ta fram målen och se till att arbetstagarna känner till dem.”
 
§10 Arbetsbelastning
”Det är viktigt att arbetsgivaren tar hänsyn till arbetstagarnas olika förutsättningar när det gäller att kommunicera.”
 
§11 Arbetsbelastning
”Det är viktigt att arbetsgivaren skapar förutsättningar för arbetstagarna att uppmärksamma arbetsgivaren på särskilt påfrestande arbetsförhållanden.”
 
§13 Kränkande särbehandling
”Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling.”

Så kanske är det hög tid att införa och utbilda i Coachande Ledarskap? Erbjuda era chefer en egen coach så att de själva OCH deras medarbetare blir mer lyhörda, öppna och inkluderande? Ge medarbetare möjligheten att utforska och tydliggöra sina personliga värderingar, vilket är så stark kopplat till ökat engagemang i arbetet?

Kom på vår kostnadsfria inspirationsföreläsning på Kungsholmstorg 10 i morgon onsdag 16/3 17.30 eller torsdag morgon 17/3 07.30 om hur vi kan skapa högre engagemang, bättre prestationer och ökad lönsamhet. Anmäl dig och en kollega till info@framgangare.se.
 
 

Lyssna gärna till ett avsnitt av Jessica Ekmans och Viktor Åkerbloms podcast:

"Flertalet gånger har Jessica påtalat i podden att hon vid ett senare tillfällen ska beskriva vad metadisciplinen Kommunikologi handlar om. ”Ett senare tillfälle” är här. Tillsammans med utbildarna Ewa Jonason och Bea Ahlperby samtalar Jessica om vad Kommunikologi är, definitionerna och vilken kompetens utbildningen leder till. Intentionen med avsnittet är att informera och skapa nyfikenhet."

En gång i tiden var jorden platt.
En gång i tiden roterade solen runt jorden.
En gång i tiden var det fullt logiskt att bränna häxor på bål.

Idag vet vi mer.
Idag vet vi bättre.
Idag vet vi att vissa saker fungerar eftersom vi ser, hör och känner att det gör det. Även om det ännu inte kan bevisas med det vi kallar vetenskapliga metoder.

Några modiga måste gå före och trotsa motståndet. Vilka vågar följa med?
 

There are no entries for this period.

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

-

Arkiv

E-post: Carina Vinberg
070-862 92 21

070-657 18 21