https://h24-original.s3.amazonaws.com/193514/22684030-R3IT8.jpg
 

2016 > 08

Framgångares seminarier om personliga värderingars koppling till engagemang i arbetet har nu genomförts. Många intressanta möten med deltagare som hade mycket spännande att tillföra i form av frågor, reflektioner och berättelser. På agendan var bl.a. att testa ValuesOnline som är ett effektivt verktyg för att fånga upp personliga värderingar till en medveten nivå. Vi jobbade i par eller triader där varje person berättade om värderingar som för just dem har en mycket stor och ibland till och med en avgörande betydelse i deras liv. Som påverkar dagliga prioriteringar, val och beslut.
Här är några av deltagarnas reflektioner om vilken nytta den här typen av värderingsarbete kan ha för individer, team och organisationer:
 
”För att förankra företagsvärderingar kan man ge medarbetare chansen att upptäcka sina. Då kan de göra egna kopplingar till företagets värderingar och välja hur de vill förhålla sig till dem. Positiva kopplingar leder till ett högre engagemang, medan mer negativa kan leda till att de söker sig någon annan stans där de kommer mer till sin rätt.”
 
”I ett team kan det leda till ökad förståelse för varandra, trovärdighet och förtroende.”
 
”Det kan vara ett viktigt verktyg vid rekrytering. Många arbetssökande efterfrågar företagets värderingar idag när de söker jobb, men de är inte alltid så medvetna om sina egna”.
 
”Det kan leda till att man ökar på dosen reflektion, att känna efter. Inte bara köra på.”
 
"Man kan sätta ihop teammedlemmar och fördela uppgifter lättare när energi frigörs och styrkor synliggörs."

 

After Work       24/8 eller 29/8 kl  17.30 (seminarium 18.00-20.00)
Before Work    25/8 eller 30/8 kl  07.30 (seminarium 08.00-10.00)

Kungsholmstorg 10, 1 tr.
(Allez! på dörren) 

Ta gärna med en vän/kollega. Ange namn och mailadress i anmälan.
Vi bjuder på kaffe/dryck och frukt.

Anmälan längre ner på sidan!
 

Personliga värderingar driver engagemang

Utforska och upptäck din personliga värdegrund med hjälp av kartläggningsverktyget ValuesOnline. I vår återkopplingsprocess blir dina egna livsberättelser tydliga och du får en ökad förståelse för vad som är riktigt viktigt för dig och varför, vilka dina drivkrafter är och vad du får energi av och engagemang att sträva mot. Att lära känna sig själv på ett djupare plan visar sig mer och mer nödvändigt för att leda andra i dagens och morgondagens organisationer. Vi vill följa dem som är trygga, tydliga och trovärdiga.

Kanske är detta nästa steg för dig, din arbetsgrupp, ditt företag?

Välkommen till ett seminarium om värderingar där du får ett smakprov på verktyget ValuesOnline och en möjlighet att börja utforska din egen personliga värdegrund. Mer praktisk information kommer vid anmälan.

Arbetsmiljöverket larmar om ökande ohälsotal och vill med en uppdaterad arbetsmiljöföreskrift lyfta arbetsgivarens ansvar för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Med engagerade medarbetare kommer vi långt i arbetet mot en mer hälsosam arbetsplats! 

Citat från kunder som arbetat med verktyget ValuesOnline:

"Programmet var nyttigt för min ledningsgrupp och samtliga medlemmar har kommit betydligt närmare varandra, eftersom vi vet mer om varandra, så enkelt är det!"
Joakim Fond, VD Hydac.

"Det blev tydligt för mig att det är viktigt att utgå från mina värderingar, viktigare än jag trott. Det har därmed blivit lättare att fatta beslut och lättare att vara tydlig. Jag har också ökat mitt mandat genom att vara tydlig och orädd. Det är tydligt att allt hänger ihop. Att det inte längre handlar om att spela en roll. Jag har fått bättre självkänsla både i yrket och privat genom att jag tagit tag i saker. Jag har tydligare fokus på målen, bättre struktur i tankar och planering. Jag får mer gjort, mindre snack – mer verkstad." Kommunalpolitiker.
 

There are no entries for this period.

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

-

Arkiv

E-post: Carina Vinberg
070-862 92 21

070-657 18 21