BLI EN MER VÄRDEFULL ORGANISATION!

Och öka din lönsamhet i en värld där människan

är den främsta konkurrensfaktorn.

Frukostseminarium om värderingar och engagemang 29/1

Få en inblick i spännande utvecklingsprocesser genom storytelling utifrån dina personliga värderingar med hjälp av verktyget VALUE.online. När värderingar blir medvetna och kommunicerade händer något positivt med engagemang, motivation och kultur. Vi informerar även om vår utbildning till facilitator som är ackrediterad av ICF och berättigar till 13 CCE och 11 RD.

Mer info och anmälan här!

Vi tillför kunskaper om hjärnan och kroppen som ett hållbart system och genomför aktiviteter som omsätter kunskapen till kompetens.
 
Utifrån den kompetensen hjälper vi dig och ditt företag att:

  • synliggöra och kommunicera personliga värderingar, vilket har en stark effekt på motivation och engagemang,
  • sätta och kommunicera mål som förankras i medarbetare och organisation,
  • skapa de tillstånd som bidrar till goda prestationer och resultat,
  • förbättra kommunikation och samarbete,
  • öka möteseffektivitet m.m.

Vi stöttar individen, gruppen och hela organisationen efter behov.
 

Bli smartare på dig själv!

RESULTAT
Prestation & Lönsamhet
Engagemang & Välbefinnande
Samarbete

 

FORSKNING
Om hjärnan
Artiklar
Länkar


PRODUKTER
Hållbara utvecklingsprocesser

Kortare utbildningar
Inspirationsföreläsningar

Coaching

CASE
Byggnads, EQT, Yepster, Skanska, TRR, Knowit, Hydac, Naturvårdsverket, AMF, Folktandvården...

Ta del av vårt nyhetsbrev!

* indicates required

SE VÅR FRAMGÅNGARFILM

E-post: Carina Vinberg
070-862 92 21

070-657 18 21