Läsa

Hjärngympa på sommaren. Läs vår artikel i Select Wellness Nyhetsbrev.


Missing Link är en informationstjänst om modern hjärnforskning. Här lägger vi upp vissa utvalda artiklar från deras tidigare tidskrift Holone.
 

Du kan prenumerera på Missing Links material, uppge kod ”Framgångare”  Länk: 
www.holone.se/prenumeration 

Svenskarna bryr sig om värderingar på jobbet! 

Manpower Work Life-undersökning som gjorts av Kairos Future.
 

Nyaste forsknings-resultaten om rörelse, träning och hälsa. Läs om effekter på minne, koncentra-tion, livslängd m.m.
 

Människan kommer att vara det absolut starkaste konkurrensmedlet i framti-den. Hur förvaltar du ditt humankapi-tal? I Deloittes stora studie listas
10 trender som kan vara värda att reflektera över.
Topp tre:
1. Kultur & Engagemang 
2. Ledarskap 
3. Lärande & Utveckling
 

Om hjärnforskaren Matti Bergströms systemiska syn på hjärnan i skolan. 

Rörelse är livsviktigt! Artikel om hur rörelse påverkar vår hjärna och hälsa positivt.
 

Artikel i New York Times om att göra mindre och bli mer produktiv.
 

Lyssna

Hjärnpodden - om människors bete-ende kopplat till hjärnans arbetssätt och funktion.


PÅJOBBETPODDEN - en podd om ledarskap

Katarina Gospic Katarina Gospic

Ulf Elfving möter hjärnforskaren Katarina Gospic i ett roligt och lärorikt samtal. Det kommer att handla om hur vi tänker, varför och hur vi kan träna hjärnan bara vi vet hur vi ska göra.

Titta

Lyckoforksaren Shawn Achor represen-terar den positiva psykologin och menar att "Framgång skapar inte lycka - lycka skapar framgång". Se hans inspirerande och roliga TED-talk:

David Rock, författare till boken "Your Brain at Work" inspirerar oss.

Tillstånd smittar. Vad vill du smittas av?


Med rätt tänk och god förberdelse tar DU dig upp på ditt Matterhorn!

loading...


Tony Robbins om motivation:


Dan Pink om inre och yttre motiation: 


Kroppspråket formar vem du är. Forskaren Amy Cuddy uppmanar oss att "fake it till you become it".


Tali Sharot, hjärnforskare och författare av "The Optimism Bias" om att positiv förstärkning  fungerar bättre än hot och varningar:

E-post: Carina Vinberg
070-862 92 21

070-657 18 21