Agneta Lundgren - mina delar i helheten

Kommunikolog

Som kommunikolog har jag möjlighet att analysera situationer snabbare än jag lyckades göra tidigare. Min kompetens är ett filter som hjälper mig att hitta rätt nyckel att använda i kommunikations- och förändrings-arbete. Och samma nycklar leder till framgång oavsett roll och plats i livet.  Det har ökat min nyfikenhet på och kunskap om hjärnan och hur det mentala och fysiska samverkar.

Förändring och utveckling kan vara enkel och självklar!

Familjemedlem

Min familj är oerhört viktig för mig och ett stöd när jag vill och behöver.  Alla barn i familjen är mina barn oavsett om jag har fött dem eller inte. Traditioner i sig blir mindre viktiga och framförallt en anledning att umgås och ytterligare lära känna varandra - oavsett ålder och släktband. Härligt när barnen blir vuxna och skaran utökas med flick- och pojkvänner.

Allt hänger ihop!

Ledarutvecklare

Att få bidra till att ledare på olika nivåer mår bra och presterar bra känns som en verklig förmån. Min passion ligger främst i att stötta ledare att hitta sina skäl till varför de gör det de gör och vart de är på väg. När det blir tydligt blir de trovärdiga och andra vill följa.
Jag tror att ledare behöver hitta sin egen personliga ledarstil och lära sig vilken anpassning som är möjlig och nödvändig.

Framgångsrika ledare sätter tydliga ramar och ställer kloka frågor.

Nätverkare

Ensam tillsammans är någonting för mig. Förutom det egna bolaget ALLEZ! samverkar jag i Framgångare! tillsammams med Carina Vinberg och i Pharus tillsammans med Mikael Strömquist. Dessutom har jag genom- fört uppdrag med Progression och Skifta, som jag delar kontorslokal med tillsammans med ytterligare andra. Gänget som jag gick en UGL-utbildning med för många år sedan träffar jag regelbundet och våra möten tillför mängder av energi och kunskap! Jag är också medlem i Stockholms Handelskammare.

ICF-utbildad Coach

2008 valde jag att certifiera mig som coach. International Coach Federation (ICF) är en av de oberoende organisa-tioner som certifierar coacher och ackrediterar utbildningar. Läs mer om ICF.

"The happiest people don’t have the best of everything, they just make the best of everything."

Elitidrottare

I idrotten får jag ytterligare bevis för att samma nycklar för framgång gäller i olika avseenden. Genom att vara tävlingsbowlare i
BK Eva Stockholm utmanas jag ständigt. Och tänk - jag blir bättre ju mer jag tränar och ju mer utmaning jag utsätts för. Precis som i arbetslivet!
Här är lagets spelprogram och placering i elitserien. Kom och heja!
 

Grupputvecklare

Att olikheter kompletterar och berikar varandra känner de flesta till och håller med om. Åtminstone i teorin. I prakti- ken brukar det vara mer komplext. När åsikterna far isär och maktspel och konflikträdsla ställer till det kan det få rejäla konsekvenser för resultatet. Med hjälp av våra utvecklingsprocesser, vid behov med hjälp av verktyg som beteendeprofilen PLUS-profiles eller värderingsverktyget VALUE.online,  underlättas förståelsen för varandra i gruppen mot ökad effektivitet och de synergieffekter vi  eftersträvar.

”Nobody’s perfect, but a team can be.”

Kompis

Gamla och nya vänner tar en stor plats i mitt liv. Härligt är att umgås med människor som har varit med mig sedan skolåren, som kan min historia och känner min familj. Jag gillar ockaå att få nya bekantskaper som jag gärna blandar med mina tidigare. Det är fantastiskt roligt när vänner från olika delar av livet klickar med varandra.

Supporter

E-post: info@framgangare.se

E-post: Carina Vinberg
070-862 92 21

070-657 18 21