Inspirerande produkter och processer

Vi vill alla prestera bra, hälsosamt och i balans oavsett vilken roll vi har. Utveckling handlar om att genom större självinsikt och nya verktyg lyckas bättre i sin roll både som ledare och medarbetare.
Ledarskap gäller alla - vi leder ju oss själva!
Vi erbjuder utveckling av individer, grupper och organisationer i kortare eller längre processer, där inte bara knoppen utan hela kroppen involveras för att maximera hjärnans kapacitet. Utifrån en holistisk utgångspunkt uppnås naturligtvis märkbar framgång även i privatlivet.

Öppen utbildning: Ledarskap genom värderingar

I samarbete med STQM Management erbjuder vi nu öppna utbildningar via utbildning.se.
Under den här utbildningen får du möjlighet att upptäcka, utforska och leva efter personlig värdegrund så långt det är önskvärt och lämpligt med hänsyn till roll och situation. Den förväntade nyttan för individen är större trygghet, som bidrar till tydlighet och skapar trovärdighet. Det blir också lättare att relatera till organisationens värderingar när vi kan göra de personliga kopplingarna till dem.

För mer info och anmälan: 
utbildning.se/ledarskapgenomvärderingar.
 

E-post: Carina Vinberg
070-862 92 21

070-657 18 21