Ledarskap genom värderingar - öppen utbildning

I samarbete med STQM Management erbjuder vi nu öppna utbildningar via utbildning.se.

Under den här utbildningen får du möjlighet att upptäcka, utforska och leva efter personlig värdegrund så långt det är önskvärt och lämpligt med hänsyn till roll och situation. Den förväntade nyttan för individen är större trygghet, som bidrar till tydlighet och skapar trovärdighet. Det blir också lättare att relatera till organisationens värderingar när vi kan göra de personliga kopplingarna till dem.

Utbildningen är en dag med möjlighet att fortsätta i ett steg 2 och steg 3.
 

Utbildningsdatum:


För mer info och anmälan: utbildning.se/ledarskapgenomvärderingar.