Öppet ledarprogram

Välkommen att ta del av vårt ledarprogram ”Leading with the Brain in Mind”!

Vi ser fram emot programstarten den 6 november då vi delar med oss av vår kompetens kring hållbar utveckling med utgångspunkt i systemisk och annan hjärnforskning.

Du får lära känna din egen hjärna, dina mönster, värderingar, bete-enden och hur du påverkar din omgivning.

Du kommer att få dela med dig av egna och ta del av andras erfaren-heter från ledarrollen i en trygg miljö med utrymme att både bekräfta och utmana. Vi hoppas och tror att du skapar nya goda relationer i nät-verket från våra dagar tillsammans.

Du kan anmäla ditt intresse till info@framgangare.se eller ringa till Agneta eller Carina för att få mer information.

 Här kan du läsa mer om kartlägg-ningsverktyget Valuesonline.