Vi skräddarsyr efter dina behov

Våra kortare utbildningsinsatser ligger vanligtvis på två halvdagar med hemuppgifter emellan. Med hjälp av vår arbetsprocess kan vi skräddarsy kortare kurser eller längre utvecklingsprocesser efter era behov.
Under fliken Resultat finns exempel på vad vi kan uppnå tillsammans.
 

Självreglering istället för hotfull feedback

En viktig nyckel för framgång är förmågan och modet att samtala på ett tillits- och meningsfullt sätt. På så sätt minskar vi behovet av feedback, som ur ett biologisk perspektiv försätter oss i fight-, flight- eller freeze-läge och allvarligt kan skada de viktiga relationerna på arbetsplatsen.
Vi beskriver biologiska mekanismer, hjärnans funktioner och tränar för att kunna, vilja och våga!
 

Effektiva möten

Bättre möten med rätt struktur och uppmärksamhet  blir mer effektiva och dessutom roligare.
Vi går igenom viktiga mötesnycklar och ser över ert nuvarande sätt att strukturera och kommunicera i era möten.
 

E-post: Carina Vinberg
070-862 92 21

070-657 18 21