Ledarutveckling, teamutveckling och kulturutveckling: halv- och helårsprocesser

Vi vet att förändring tar tid och att det samtidigt inte behöver göra det när man gör rätt saker på rätt sätt. På ett halvår eller ett år kan man komma långt i en utvecklingsprocess när syftet är tydligt och pedagogiken väl avvägd efter individ, grupp och situation. När vi varvar workshop i grupp med individuella möten blir resultaten tydliga och långvariga.
Här är ett exempel på en utvecklingsprocess för en ledningsgrupp:
 

Trygg, Tydlig & Trovärdig - värderingsbaserad ledningsgruppsutveckling

"Det är när vi lär känna varandra som vi förstår vad vi menar."

Ta din ledningsgrupp nästa steg framåt!
Här är ett exempel på hur en ledningsgrupp kan förbättra sitt samarbete för att bli mer trygg, tydlig och trovärdig - både inom gruppen och ut mot övriga medarbetare och andra intressenter.
Processen är en kombination av workshop och individuell coaching och bygger på att deltagarna öppnar upp och delar värdefull information med varandra. Den här typen av utvecklingsprocess får stora effekter även på var och en av individerna i gruppen. I exemplet arbetar vi även med två olika kartläggningsverktyg: VALUE.online och Stilanalys Management.
Att arbeta med den typen av verktyg kan snabba upp processen ytterligare.

Andra uppdrag som vi har genomfört under eget varumärke eller som underkonsulter

  • "Hälsosam framgång" – stresshantering och grupputveckling, miljögrupp i byggbranschen
  • "Pedagogiska handledare", tandläkare och tandhygienister
  • "Coachande ledarskap", rehabiliteringshem
  • "Autentiskt värdegrundsbaserat ledarskap", kommunalpolitiker
  • "Våga vara ledare", byggbolag
  • "Ledarskap för nya ledare", byggbolag
  • "Relationsanpassad kommunikation", företag inom relationsmarknadsföring

E-post: Carina Vinberg
070-862 92 21

070-657 18 21