Kostnadsfritt seminarium om värderingar och engagemang - 29 augusti 2019

Simon Sineks populära föreläsningar utifrån boken START WITH WHY har spridits flitigt på nätet den senaste tiden.  När vi blir medvetna om vad vi står för, vad vi bidrar med och vilken effekt det får på andra, kan det göra under med vår motivation och vårt engagemang.

Våra arbetssätt är väldigt likt Sineks, insåg vi när vi tog del av hans arbetsbok FIND YOUR WHY, som vi varmt kan rekommendera till den som arbetar med individers, gruppers och företags utveckling. Det bygger till stor del på story telling och vi har också ett verktyg som snabbar upp processen att hitta våra berättelser. Välkommen att pröva!

Under seminariet får du som deltagare pröva verktyget VALUE.online som är en rangordning av värderingar du gör i förväg på nätet. Verktyget ger en karta över de värderingar du bär med dig, dem du lever efter och prioriterar just nu och de värderingar du önskar att leva efter och som kan fungera som magneter framåt. 

Du kommer också få information om vår utbildning till facilitator av VALUE.online-processer, som går under två dagar 2019: 13 september (dag1) och 8 oktober (dag 2).
 

Datum: 29 augusti 2019, 08.00-10.00. 
(kom gärna från 07.30 för lite kaffe/te och smörgås)

Plats: Götgatan 11, tunnelbanestation Slussen.

Seminarieledare: Agneta Lundgren och Louise Lind.

Du kan läsa mer i Louise Linds artikel på LinkedIn: Vill du bidra till en värderingsdriven organisationskultur?

Seminariet är kostnadsfritt men vi fakturerar dig 300:- ex moms om du anmält dig och inte dyker upp.

Mer information får du vid anmälan!

Personliga värderingar driver engagemang

Utforska och upptäck din personliga värdegrund med hjälp av kartläggningsverktyget VALUE.online. I vår återkopplingsprocess blir dina egna livsberättelser tydliga och du får en ökad förståelse för vad som är riktigt viktigt för dig och varför, vilka dina drivkrafter är och vad du får energi av och engagemang att sträva mot. Att lära känna sig själv på ett djupare plan visar sig mer och mer nödvändigt för att leda andra i dagens och morgondagens organisationer. Vi vill följa dem som är trygga, tydliga och trovärdiga.

Kanske är detta nästa steg för dig, din arbetsgrupp, ditt företag?

Välkommen till ett seminarium om värderingar där du får ett smakprov på verktyget VALUE.online och en möjlighet att börja utforska din egen personliga värdegrund. Mer praktisk information kommer vid anmälan.

Arbetsmiljöverket larmar om ökande ohälsotal och vill med en uppdaterad arbetsmiljö-föreskrift lyfta arbetsgivarens ansvar för den sociala och organisatoriska arbetsmiljön. Med engagerade medarbeta-re kommer vi långt i arbetet mot en mer hälsosam arbetsplats! 

Citat från kunder som arbetat med verktyget VALUE.online:

"Programmet var nyttigt för min ledningsgrupp och samtliga medlemmar har kommit betydligt närmare varandra, eftersom vi vet mer om varandra, så enkelt är det!"
Joakim Fond, VD Hydac.

"Det blev tydligt för mig att det är viktigt att utgå från mina värderingar, viktigare än jag trott. Det har därmed blivit lättare att fatta beslut och lättare att vara tydlig. Jag har också ökat mitt mandat genom att vara tydlig och orädd. Det är tydligt att allt hänger ihop. Att det inte längre handlar om att spela en roll. Jag har fått bättre självkänsla både i yrket och privat genom att jag tagit tag i saker. Jag har tydligare fokus på målen, bättre struktur i tankar och planering. Jag får mer gjort, mindre snack – mer verkstad." Kommunalpolitiker.