Personliga värderingar driver engagemang!

Boosta motivationen!
Värdegrundsprocesser för individer och grupper

Utforska och upptäck din personliga värdegrund med hjälp av kartläggningsverktyget VALUE.online. I vår återkopplingsprocess blir dina egna livsberättelser tydliga och du får en ökad förståelse för vad som är riktigt viktigt för dig och varför, vilka dina drivkrafter är och vad du får energi av och engagemang att sträva mot. Att lära känna sig själv på ett djupare plan visar sig mer och mer nödvändigt för att leda andra i dagens och morgondagens organisationer. Vi vill följa dem som är trygga, tydliga och trovärdiga.

I grupprocessen delar vi med oss av varandras berättelser vilket både kräver och leder till ökad tillit och öppenhet.  Framförallt när vi ska lösa komplexa arbetsuppgifter tillsammans är detta en förutsättning. Det engagemang som växer fram hos gruppmedlemmarna under processens gång omsätts snart till en ökad och mer hållbar lönsamhet.
 

"I have learned that a good leader takes the time to break the ice and know his or her team on a personal level, but a great leader goes one step further and learns about each person's values, how they build trust, and what is core to their motivation and drive. They then share the team's values, as well as their own, and align the team around a strong focal point for working together toward a shared goal (or goals)."

Hilary Hall, General Electric ur "The Leadership Challenge" av Kouzes and Posner.

 

Läs mer om VALUE.online - ett webbaserat verktyg och en process vi använder oss av.


 

Lyssna till Bill George, författare av boken "True North - Discover your Authentic Leadership", när han berättar om vad det innebär att vara en autentisk ledare..